Kira Mu Yau!

Safofin hannu, gwajin likita (marasa haihuwa)